Mirjami heegeldatud mänguasjad

Näitus "Mirjami heegeldatud mänguasjad"9.–29. no­vemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Mir­ja­mi hee­gel­da­tud män­guas­jad“.

Näitus "Mirjami heegeldatud mänguasjad"Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on pal­ju vaa­ta­mist, kuid Mir­ja­mi hee­gel­da­tud män­guas­ju liht­salt peab nä­ge­ma! Nad tee­vad tuju heaks, veavad su suu­nur­gad vä­gi­si üles­poo­le ja nä­pud hak­ka­vad ise­ene­sest sü­ge­le­ma hee­gel­nõe­la jä­re­le. Äkki veel jõuab mõ­ne­le vah­va­le põn­ni­le jõu­lu­rõõ­mu heegeldada!