Võluakende taga

Näitus "Võluakende taga"19. no­vemb­rist 2018. a 14. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Võ­lua­ken­de taga“.

Mis on pei­dus sa­la­pä­ras­te ma­ja­kes­te võ­lua­ken­de taga? Tule ko­ha­le, saad tea­da! Ma­ja­ke­sed on val­mis­ta­nud TG 4. klas­si lap­sed õpe­ta­ja Elle KI­vi­soo juhendamisel.