Salapärasuste maa muinasjutud ja tegelased

Näitus "Salapärasuste maa muinasjutud ja tegelased"

3. det­semb­rist 2018. a kuni 14. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Sa­la­pä­ra­sus­te maa mui­nas­ju­tud ja te­ge­lased“.

Sa­la­pä­ra­sus­te maal juh­tu­vad väga sa­la­pä­ra­sed te­ge­vu­sed. Meie ni­me­ta­me neid mui­nas­jut­tu­deks. Mui­nas­jut­te kir­ju­ta­sid 4.a klas­si lap­sed. Te­ge­lasi val­mis­ta­sid 4.a tüdrukud.