Saage tuttavaks … LÄTI

Raamatuväljapanek "Saage tuttavaks ... LÄTI"10. det­semb­rist 2018. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Saa­ge tut­ta­vaks … LÄTI.

Tut­vu­me naa­ber­rii­gi Lä­ti­ga, kes 18. no­vemb­ril tä­his­tas oma rii­gi 100. aastapäeva.