Jäneda raamatukogu suletud

18. det­semb­rist 2018. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2019. a on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud.