Rõõmsaid lugemispühi!

11. det­semb­rist 2018. a 11. jaa­nua­ri­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rõõm­said lu­ge­mis­pühi!“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek jõu­lu­lu­gu­dest ja ‑luu­le­tus­test, mis ai­ta­vad pik­ki pühi veel rõõm­sa­maks muuta.