Tamsalu laste loomingut

15. det­semb­rist 2018. a kuni 15. jaa­nua­ri­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tam­sa­lu las­te loo­min­gut“.

Nä­tus toob raa­ma­tu­kok­ku jõulumeeleolu.