Tapa linna vaated

Fotonäitus "Tapa linna vaated"19. no­vemb­rist 2018. a 17. jaa­nua­ri­ni 2019. a Jä­ne­da los­sis Nele Ing­lis­ti fo­to­näi­tus „Tapa lin­na vaa­ted“.

Näi­tu­sel on lõi­mi­tud fo­tod Tapa lin­na aja­loolis­test ja kaas­aeg­se­test vaadetest.