Ilmar Talve 100

Ilmar Talve 100 - plakat24. jaa­nua­ril 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gus al­gu­se­ga kell 10.30 „Il­mar Tal­ve 100“.

10.30 Film „Pro­fes­sor Il­mar Tal­ve“ (II korrusel)
11.30 Eks­kur­sioon Tapa lin­nas „I. Tal­ve rada­del“, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), al­gus raamatukogus

14.00 Kü­la­lis­et­te­kan­ded (II korrusel)

Il­mar Tal­ve – pro­fes­sor, kol­leeg, sõ­ber” – Timo J. Vir­ta­nen (Turu üli­kool, Soome)
„Kir­ja­nik Il­mar Tal­ve” – Ja­ni­ka Kronberg (aja­kir­ja Loo­ming peatoimetaja)

I kor­ru­sel fo­to­näi­tus „Linn, kus me ela­si­me. Ja­lu­tus­käik koos Il­mar Tal­ve­ga tema kodulinnas”

II kor­ru­sel sten­di­näi­tus „Il­mar Talve“