(Eesti) Eesti keel on kui lendlev lumehelves kena talvepäeva säras

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuväljapanek "Eesti keel on kui lendlev lumehelves kena talvepäeva säras"14. jaan­uar­ist 15. vee­bru­ar­i­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Eesti keel on kui lendlev lume­helves kena talvepäe­va säras”.

Eesti keele aas­ta 2019 tähistab eesti keele seadus­tamist ri­igi­kee­le­na sa­jand tagasi. Väl­japanekul on raa­matud eesti kee­lest ja mee­lest, nu­tikad vanasõ­nad ning 2009. a keele­talgutel kogutud ilu­sad eesti­keelsed laused.