GORI 125

Väljapanek "GORI 125"14.–30. jaa­nua­ri­ni 2019.a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek GORI 125“.

20. veebruaril möö­dub ka­ri­ka­tu­rist Vel­lo Ago­ri (Gori) sün­nist 125 aas­tat. Sel­le sünd­mu­se tä­his­ta­miseks an­nab Om­ni­va väl­ja post­mar­gi, mil­le ku­jun­da­jaks on Riho Luuse.