(Eesti) Loovus ja looming TG 100

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Loovus ja looming TG 100"9.–30. jaan­uar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Loovus ja loom­ing TG 100”.

Meie ja meid ümbrit­sev lood­us. Õp Eve All­soo õpi­laste kun­sti­tun­dides tehtud tööd.