Õpin, mõtlen, mõistan

Väljapanek "Õpin, mõtlen, mõistan"9. jaa­nua­rist 4. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Õpin, mõt­len, mõis­tan“.

Möö­du­nud ae­ga­de koo­li teat­mikud, raa­ma­tud ja päe­vi­kud. Mõ­ningaid köi­de­tud loo­me­töid algklassidest.