(Eesti) Täiuslik lumememm

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus „Täiuslik lumememm“7. jaan­uar­ist 4. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus „Täius­lik lumememm“.

Ühel talve­hom­mikul är­gates avas­tas poiss, et akna taga oli kogu maailm kae­tud värskelt sadanud lumega. See oli su­urepärane su­la­lu­mi, ni­isu­g­une, millest oli kõige parem meis­ter­da­da asju nagu näiteks lumememm.
Milline näeb väl­ja täius­lik lumememm? Kuidas joon­istavad kun­st­nikud ja kuidas lapsed 4.a klas­sist seda tore­dat tegelast?