Linn, kus me elasime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodulinnas

Fotonäitus "Linn, kus me elasime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodulinnas."18. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas fo­to­näi­tus „Linn, kus me ela­si­me. Ja­lu­tus­käik koos Il­mar Tal­ve­ga tema kodulinnas.“

Tä­na­vu tä­his­ta­me et­no­loo­gi ja kir­ja­ni­ku Il­mar Tal­ve 100. sün­ni­aas­ta­päe­va. Sel pu­hul vaa­ta­me rin­gi tema lap­se­põl­ve ja noo­rus­ae­ga­de lin­nas Ta­pal. Fo­tod pä­ri­ne­vad Tapa muu­seu­mi ko­gu­dest ja lin­na­pilti ise­loo­mus­ta­vad teks­ti­kat­ked on võe­tud Il­mar Tal­ve au­to­biog­raa­fi­li­sest teo­sest „Ke­vad Eestis“.