Markus Saksatamm – 50

21. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Mar­kus Sak­sa­tamm – 50“.

Las­te­kir­ja­nik Mar­kus Sak­sa­tam­me juubelinäitus.