Kätte tuleb päev

7. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kät­te tu­leb päev“.

Luu­le­ta­ja Triin Soo­mets tä­his­tab 2. märt­sil oma 50 aas­ta juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le. Väl­ja­pa­ne­ku­ga tä­his­ta­me ka ees­ti kee­le aastat.