Lumisem lumeaeg

4. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Lu­mi­sem lu­me­aeg“.

Tal­ve juur­de kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kel­gu­ta­da, suu­sa­ta­da, ui­su­ta­da ja sula kor­ral ka teha lu­me­mem­me või hoo­pis ehi­ta­da mõni vah­va lu­me­ku­ju. See­kord on meie näi­tu­sel väl­jas eri­ne­vad lu­me­mem­med raa­ma­tu­test. On ka meis­ter­da­mis­ni­pid lu­me­mehe tegemiseks.