Sõbrad, need erilised

7.–16. veeruari­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sõb­rad, need eri­li­sed“.

Sõb­rad on nagu tä­hed, nad pole ala­ti näh­ta­vad, aga nad on ala­ti ole­mas. Väl­ja­pa­ne­ku ees­mär­giks on näi­da­ta las­te­le, et raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas eri­ne­vaid raa­ma­tu­id sõp­ra­dest ja sõprusest.