Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101

Raamatuväljapanek "Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101."21. veebruarist 14. märt­si­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Aja­lugu ei saa ku­na­gi val­mis. Ees­ti Va­ba­riik 101.“

Vaa­ted Ees­ti Va­ba­rii­gi aja­loo­le ei ole ala­ti ol­nud ühe­sed. Nii on aja­loo­sünd­mus­te tõl­gen­dus­ed eri­ne­nud ajas ja aja­loo­las­te pil­gu läbi. Siis­ki ei pea me oma aja­loo pä­rast va­ban­da­ma ega sel­le eest pei­tu pugema.