Kas siis selle maa keel …

Näitus "Kas siis selle maa keel ..."11. märt­sist 29. ap­ril­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kas siis sel­le maa keel …“.

Ema­kee­le­päe­va ha­ka­ti tä­his­ta­ma 14. märt­sil – esi­m­ese ees­ti luu­le­ta­ja Krist­jan Jaak Pe­ter­so­ni sün­ni­aas­ta­päe­val. Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek ees­ti kee­le ku­ju­ne­mist ka­jas­ta­va­test raamatutest.