Harrastusfotograaf Ilmar Mesi loodusfotode näitus

Harrastusfotograaf Ilmar Mesi loodusfotode näitusHarrastusfotograaf Ilmar Mesi loodusfotode näitus28. veebruarist 26. ap­ril­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Har­ras­tus­fo­tograaf Il­mar Mesi loo­dus­fo­to­de näi­tus.

Pil­di­mees Il­mar Mesi on loo­duses lii­ku­des aina imet­le­nud Ees­ti­maa loo­duse ilu. Ime­kau­nis on aas­ta­ae­ga­de va­hel­du­mi­ne. Täies­ti eri­ne­vaid tun­deid, mõt­teid ja emot­sioo­ne an­na­vad eri­ne­vad pai­gad ja koos­lu­sed. Loo­dusel on ala­ti mi­da­gi uut ja seni mit­te­ko­ge­tut va­ruks. Igas het­kes on oma emot­sioon ja tun­ne, mis tu­leb vaid pil­di sis­se panna.