2. aprill – rahvusvaheline lasteraamatupäev

2. aprill - rahvusvaheline lasteraamatupäev1.–10. ap­ril­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „2. ap­rill – rah­vus­va­he­li­ne las­te­raa­ma­tu­päev“.

2. ap­ril­lil maa­il­ma­kuul­sa mui­nas­ju­tu­vest­ja Hans Ch­ris­tian An­der­se­ni sün­ni­päe­val tä­his­ta­tak­se rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va. Näi­tus on nen­de­le, kes on muinasjutudieedil.