Vaata elu läbi lillede

väljapanek "Vaata elu läbi lillede"1.–25. ap­ril­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Vaa­ta elu läbi lil­le­de“.

Päi­ke käib kõr­gelt ning ke­va­di­sed toi­me­tu­sed on ala­nud, sest loo­dus pres­sib mee­le­tu jõu­ga pea­le. As­tu­me otse lil­le­hoo­ae­ga, aed kutsub!