(Eesti) Vaata elu läbi lillede

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

väljapanek "Vaata elu läbi lillede"1.–25. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Vaa­ta elu läbi lillede”.

Päike käib kõrgelt ning ke­vadised toime­tused on alanud, sest lood­us press­ib meele­tu jõu­ga peale. As­tume otse lille­hooae­ga, aed kutsub!