Elud ja lood

Kirjanik Hille Karm (foto internetist)4. ap­ril­list 3. mai­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Elud ja lood“.

Kir­ja­nik Hil­le Karm tä­his­tab 8. ap­ril­lil 70 aas­ta juu­be­lit. Tema su­lest on il­mu­nud mit­meid elu­lu­gusid tun­tud ini­mes­test: Elle Kul­list, Heli Läät­sest, Hel­gi Sal­lost jt. Oma to­sin raa­ma­tut las­te­le ja mi­da­gi head ka suur­te­le. Enda elust pa­ja­tab aga Hil­le Kar­mi raa­mat „Tae­vas ja maa“.