Rändnäitus „Meie koduvald“ Jäneda raamatukogus

Rändnäitus "Meie koduvald" Jäneda raamatukogus3. ap­ril­list 23. mai­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus ränd­näi­tus „Meie ko­du­vald“.

Tapa val­lal täi­tus, pea­le 2017. a ühi­ne­mist, esi­me­ne te­ge­vus­aas­ta. Näi­tu­sel on väl­ja too­dud Tam­sa­lust pä­rit fo­to­kunst­ni­ku Tiiu Hein­soo sil­ma­de läbi va­li­mik Tapa val­la vaa­ta­mis­väär­sus­test. Näi­tu­se kor­ral­da­ja on Tapa val­la­kunst­nik-ku­jun­da­ja Eele Ehasoo.