(Eesti) Rändnäitus “Meie koduvald” Jäneda raamatukogus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Rändnäitus "Meie koduvald" Jäneda raamatukogus3. april­list 23. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus ränd­näi­tus “Meie ko­du­vald”.

Tapa val­lal täi­tus, peale 2017. a ühine­mist, es­imene tege­vusaas­ta. Näi­tusel on väl­ja toodud Tam­salust pärit fo­tokun­st­niku Tiiu Hein­soo sil­made läbi val­imik Tapa val­la vaatamisväär­sustest. Näi­tuse ko­r­ral­da­ja on Tapa val­lakun­st­nik-ku­jun­da­ja Eele Ehasoo.