Munapühad on tulekul

Väljapanek "Munapühad on tulekul"11.–30. ap­ril­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Mu­na­pü­had on tu­le­kul“.

Mu­na­pü­had on lii­kuv püha täp­selt nagu vast­la­päevgi. See püha koos­neb mit­mest päe­vast ning tä­his­tab ke­va­de saa­bu­mist ja paas­tua­ja lõppu.