Loeme rohelisi

Väljapanek "Loeme rohelisi"26. ap­ril­list 18. mai­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Loe­me ro­he­li­si“.

Meie pla­neet elab üle hiig­las­lik­ke kesk­kon­na­muu­tusi. Mai­kuus on põ­hi­rõhk loo­dusel. Sel pu­hul on õige aeg võt­ta kät­te ro­he­li­ne raa­mat kas si­sult või kaanevärvilt.