2018. aastal Porkunis jäädvustatud linnud

8. maist 7. juu­ni­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „2018. aas­tal Por­ku­nis jääd­vus­ta­tud lin­nud“.

24 fo­tot Por­kuni ümb­ru­se lin­du­dest, au­tor Ella Vikk.