Luiged Jäneda tiigil

Fotonäitus "Luiged Jäneda tiigil"13. veebruarist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Lui­ged Jä­ne­da tii­gil“.
13. veebruaril kell 16.00 fo­to­näi­tu­se „Lui­ged Jä­ne­da tii­gil“ ava­mi­ne los­si esi­me­sel kor­ru­sel. Järg­neb loo­dus­õh­tu Ai­mar Sääritsaga.

Lui­ged on Jä­ne­da tiiki­del pe­sit­se­nud juba pea 100 aas­tat. Vii­ma­se lau­lu­lui­ke­de pe­sa­kon­na aeg lõpp­es aga 2002. aas­tal, kui isa­luik auto alla jäi. Seda suu­rem oli rõõm, kui möö­du­nud aas­ta ke­va­del uus kühm­nokk­lui­ge­paar jä­ne­da­lasi kuue po­ja­ga ül­la­tas. Ka see tee­kond kuni sü­gis­ese ära­len­nuni ei möö­du­nud ai­nult rõõm­salt ja ra­hu­li­kult. Lui­ke­de tii­gi­elu suur­su­gu­sust ja dra­maa­ti­kat ka­jas­ta­vad­ki loo­dus­fo­tograaf Ai­mar Sää­rit­sa, Ain Pa­lo­so­ni, Hel­le Per­sits­ki ja Maie Ai­nzi fotod.