Mamma Muu

6. maist 14. juu­ni­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mam­ma Muu“.

12. juu­nil on 75. sün­ni­päev Root­si las­te­kir­ja­ni­kul Ju­jja Wies­lan­de­ril. Ta on kir­ju­ta­nud mit­meid lus­ta­kaid ja lõ­busaid lu­gusid leh­mast ni­me­ga Mam­ma Muu. Sel­lel vär­vi­kal te­ge­lasel on vah­va sõ­ber Va­res, kel­le­ga koos te­hak­se pal­ju põ­ne­vat. Ro­ni­tak­se puu­de ot­sas, loe­tak­se raa­ma­tu­id, kii­gu­tak­se jne.