Nutika raamatukoguhoidja väljakutse

6. maist 14. juu­ni­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Nu­ti­ka raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja väl­ja­kut­se“.

Raa­ma­tu­ko­gus käib pal­ju kü­las­ta­ja­id ja va­hel tu­leb ette olu­kor­di kui lu­ge­ja kü­sib hu­vi­ta­valt: ma ei tea, mis raa­mat see oli, aga sel­le kaa­nel oli min­gi maja. Oli vist väi­ke maja … Või te­ge­li­kult üsna suur maja! Ühe­sõ­na­ga maja pilt. Ei, mi­da­gi muud ma sel­lest raa­ma­tu­st ei mä­le­ta. Oli see nüüd su­ve­ma­ja, jär­ve­ma­ja, ko­du­ma­ja, lib­li­ka­ma­ja, kaar­di­ma­ja, mä­les­tus­te maja, klaas­ma­ja või ma­ha­jäe­tud maja …