Reisime raamatutes

1. juu­nist 30. au­gus­ti­ni 2019. a As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Rei­si­me raa­ma­tu­tes“.

Suvi on rei­si­miseks ja kui muud­moo­di ei õn­nes­tu, rei­si­me raa­ma­tu­tes. Väl­ja­pa­nek „Minu …“ sar­ja raa­ma­tu­test ja teis­test reisiraamatutest.