Sajandi saarlane – Ivo Linna 70

3.–28. juu­ni­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Sa­jan­di saar­la­ne – Ivo Lin­na 70“.

Ivo Lin­nat teavad Ees­tis kõik, ta meel­dib nii noor­te­le kui va­na­de­le. Oma liht­sa ja ta­ga­si­hoid­li­ku suh­tu­mi­se­ga on ta pal­ju­de eest­las­te lem­mik ja ees­ku­ju. Ta on ol­nud la­val juba 52 aas­tat, mis on oma­moo­di re­kord ja näi­tab tema vä­ge­vat sisu ar­tis­ti­na. Sel aas­tal tä­his­tab Ivo Lin­na oma 70 aas­ta juubelit.