(Eesti) Sajandi saarlane — Ivo Linna 70

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

3.–28. ju­uni­ni 2019. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Sa­jan­di saar­lane — Ivo Lin­na 70”.

Ivo Lin­nat teavad Eestis kõik, ta meeldib nii noortele kui vanadele. Oma li­ht­sa ja tagasi­hoid­liku suh­tu­misega on ta paljude eest­laste lem­mik ja eesku­ju. Ta on ol­nud laval juba 52 aa­s­tat, mis on omamoo­di reko­rd ja näitab tema vägevat sisu artisti­na. Sel aastal tähistab Ivo Lin­na oma 70 aas­ta juubelit.