Loe suvel Edgar Valteri raamatut!

4. maist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Loe su­vel Ed­gar Val­te­ri raa­ma­tut!“.

Väl­ja­pa­nek Ed­gard Val­te­ri raa­ma­tu­test, seo­ses su­ve­lu­ge­mise ja Ed­gar Val­te­ri 90. sünniaastapäevaga.