Väike suvelugemise spikker

4. juu­nist 24. au­gus­ti­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek 2.–6. klas­si õpi­las­te­le „Väi­ke su­ve­lu­ge­mise spik­ker“.
Su­ve­lu­ge­mise soo­vi­tu­sed „Hea las­te­raa­mat 2018“ ja „Paa­be­li torn 2018“ pla­ka­ti­telt ning Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soovitusnimekirjadest.