Väikese inimese suured reisid

12. juu­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Väi­ke­se ini­m­ese suu­red rei­sid“.
Hu­vi­ta­vad raa­ma­tud ja mõt­ted rei­si­deks Ees­tis ja ka maa­il­mas. Ju­hi­seid väi­ke­se­le rän­nu­hu­vi­li­se­le ja­ga­vad Nööp, Anni, jä­nes Fe­lix, jää­ka­ru Pol­li, Lot­te ja tei­sed­ki rännusellid.