Minu laulupidu

Näitus "Minu laulupidu"
Näi­tus „Minu laulupidu“

7. juu­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Minu lau­lu­pi­du“.

150 aas­tat kest­nud lau­lu­peotra­dit­sioon ei näi­ta hää­bu­mise mär­ke. Iga­v­ese jõu al­li­kas ei to­hi­gi kuiva­da! See on kat­ke­ma­tu side, mis ühendab inim­põl­vi. Mõel­gem sel­le pea­le kui süt­tib lau­lu­peo­tu­li. Mõel­gem sel­le pea­le kui vaa­ta­me al­bu­mist vanu pil­te, kus must­val­ge­tel üles­võ­te­tel on am­mus­te ae­ga­de lau­lu­koo­rid, mõ­nel juba vär­vi­li­sel pil­dil aga tut­tav puhkpilliorkester.
Näi­tu­sel on fo­to­sid, lau­lu­peo­lis­te mõt­teid ja mee­nu­tusi. Eri­ti to­re­dad on las­te­aia Pi­si­põnn Päi­ke­se­kii­re rüh­ma las­te joo­nis­tused ja mõt­ted laulupeost.