Tantsu- ja laulupidu

Näitus "Tantsu- ja laulupidu"
Näi­tus „Tant­su- ja laulupidu“

10. juu­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Tant­su- ja lau­lu­pi­du“.

Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te tant­su- ja lau­lu­peo tee­ma­li­sed joo­nis­tused. Ju­hen­da­jaks õp Eve Allsoo.