TVPK suvelugemine 2019

13. juu­nist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek TVPK su­ve­lu­ge­mi­ne 2019“.
Tapa Vene Põ­hi­koo­li poolt saa­de­tud su­ve­lu­ge­mise ni­me­kir­ja­de jär­gi väl­ja ot­si­tud raa­ma­tud. Raa­ma­tud on pai­gu­ta­tud eral­di riiu­li­te­le va­he­mi­kus 1.–9. klass.