Taani – kultuurilooline teekond punavalge lipu all

Väljapanek "Taani - kultuurilooline teekond punavalge lipu all"
Väl­ja­pa­nek „Taa­ni – kul­tuu­ri­loo­li­ne tee­kond pu­na­val­ge lipu all“

1.–31. juu­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Taa­ni – kul­tuu­ri­loo­li­ne tee­kond pu­na­val­ge lipu all“.

Taa­ni Ku­ning­rii­gi lipp tä­his­tas juu­nis oma 800. sün­ni­päe­va. Le­gen­di jär­gi said taan­la­sed oma lipu Tal­lin­nat val­lu­ta­des tae­va­se kin­gi­tu­se­na. Si­de­meid kahe väi­ke­se rii­gi va­hel on aas­ta­sada­de­ga põi­mu­nud hul­ga roh­kem. Hil­ju­ti kü­las­tas Ees­tit ka Taa­ni ku­nin­gan­na Marg­ret­he II.