Tiia Kontuse rahvuslik käsitöö

18. maist 7. sep­temb­ri­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Tiia Kon­tu­se rah­vus­li­ku kä­si­töö näitus.

Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu tra­dit­sioo­ni­li­ne suur su­vi­ne kä­si­töö­näi­tus. Tiia Kon­tus on te­ge­le­nud rah­vus­li­ku kä­si­töö­ga juba aas­ta­id. Näi­tu­sel ole­vad rah­va­rõi­va­komp­lek­tid ja kä­si­töö väi­ke­vor­mid on osa­li­selt val­mi­nud MTÜ Loo­me­töö poolt kor­ral­da­tud kur­sus­tel Jänedal.