Porkuni järve ilu ja valu

Fotonäitus Porkuni järvest ja seal kohatud lindudest
Fo­to­näi­tus Por­kuni jär­vest ja seal ko­ha­tud lindudest

23. au­gus­tist 14. sep­temb­ri­ni 2019. a As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus Por­kuni jär­vest ja seal ko­ha­tud lin­du­dest – „Por­kuni jär­ve ilu ja valu“.