Aabitsakukk kireb taas

26. au­gus­tist 21. sep­temb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Aabit­sa­kukk ki­reb taas“.

Kuld­ne kukk sa kena lind, ära­ta ka vara mind. Mul­le meel­de tu­le­ta, et pean hool­salt õp­pi­ma. Pea­gi algab koo­li­aeg, kõi­ge väik­se­mad koo­li­ea­li­sed lap­sed saa­vad en­dale esi­m­ese koo­li­raa­ma­tu, mil­leks on aabits. Pal­ju jõu­du ja usi­nust tar­ku­se oman­da­misel. Raa­ma­tu­ko­gus on väl­ja­pa­ne­kul eri­ne­vad aabit­sad ko­ha­peal tut­vu­miseks ja ka koju laenutamiseks.