Avastame Eestimaa saari

Näitus "Avastame Eestimaa saari"
Näi­tus „Avas­ta­me Ees­ti­maa saari“

14. au­gus­tist 28. sep­temb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Avas­ta­me Ees­ti­maa saa­ri“.

Ees­ti saar­te sta­tis­ti­ka on uhke: me­re­saa­ri on meil ter­velt 2222, mille­le li­san­dub 133 saart si­se­vee­ko­gu­des. Saa­red pa­ku­vad mei­le puu­tu­ma­tut loo­dust ja kor­du­ma­tut kul­tuu­ri­aja­lu­gu, mida mat­ka­tes avastada.