Suvi purki!

Väljapanek "Suvi purki!"
Väl­ja­pa­nek „Suvi purki!“

14. au­gus­tist 28. sep­temb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Suvi pur­ki!“.

Väl­ja­pa­nek hoi­dis­te retseptiraamatutest.