Teadlane ja kirjanik Uku Masing 110

Näi­tus „Tead­la­ne ja kir­ja­nik Uku Ma­sing 110“

14. au­gus­tist 28. sep­temb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tead­la­ne ja kir­ja­nik Uku Ma­sing 110“.

11. au­gus­til möö­dus sada küm­me aas­tat ees­ti tead­la­se, luu­le­ta­ja, teo­loo­gi ja tõl­ki­ja Uku Ma­sin­gu sünnist.